четвер, 1 травня 2014 р.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ В УМОВАХ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

      Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти побудовано на засадах особистісно зорієнтованого підходу, що зумовлює спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерстві у навчанні. Однією з компетентностей, що має формувати та розвивати в учнів вчитель згідно Держстандарту, є предметна компетентність – набуття учнями у процесі навчання досвіду специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань. Зміст предметної компетентності викладено в технологічному компоненті освітньої галузі «Технології» і полягає у формуванні здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва, розвитку технологічних умінь і навичок учнів, реалізації здібностей та інтересів учнів у сфері технологічної діяльності, створенні умов для самореалізації, самовизначення кожного учня тощо.

МІСТО - Онлайн (Блог Житомирської обласної бібліотеки для дітей)