Електронне навчання в школі

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЛОГ - ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕРНЕТ - НАВЧАННІ.

Стрімкий розвиток сучасних комунікаційних технологій та зростання популярності дистанційного інтернет-навчання в суспільстві, обумовлюють їх використання під час інтерактивної взаємодії вчителя та учня. Сьогодні в інтернет-середовищі велику популярність набуває використання блог-технологій (веб-журнал, або блог, «мережевий журнал подій»), які дозволяють, не маючи спеціальних знань, здійснювати швидку і доступну публікацію в Інтернеті різних даних, зазвичай хронологічно впорядкованих, організовувати віртуальні спільноти для інтерактивного спілкування користувачів. На Заході блогосфера досить давно перебуває в полі зору дослідників, вчених, що займаються питаннями інформаційних та комунікаційних технологій, та останнім часом блоги почали використовувати і для цілей дистанційного навчання, для прикладу можна переглянути блоги, присвячені дистанційному навчанню: на англійській мові. Великою популярностю на сьогоднішній день користуються наступні сервіси для ведення блогів:
англомовні - Livejournal, Blogger, TypePad, MSN Spaces
російськомовні - LJ Rossia.org, щоденник, Liveinternet, Блоги@Mail.Ru, Рамблер Планета та ін .
Використання блога в якості середовища мережевого спілкування для навчання, прикладом якого є спроба лабораторії інформатики у веденні щоденника навчальних подій,показала очевидні переваги перед електронною поштою, форумами, новинними групами і чатами, в розмаїтті різноманітних методів інтерактивного спілкування та навчання. Останнім часом спостерігається активізація використання вчителями блогів для дистанційного інтернет-навчання, прикладом якого також може бути навчання за програмою "Intel.Навчання для майбутнього" що здійснюється у вигляді блогу-щоденника "Intel на Волині". Спробуємо з досвіду ведення блогів для навчання дати відповідь на питання "Чому ж останнім часом блогосфера стала таким популярним засобом для навчання?
Очевидно зумовлено наступним:
1. Простота використання і доступність:
 • Використання блогів не вимагає від користувача спеціальних знань, що дозволяє здійснювати оперативну публікацію будь-якої інформації (текст, графіка, аудіо-і відеофайли, анімація тощо);
 • В блогах зручний для читання і сприйняття інформації інтерфейс, що настроюється користувачем у відповідності зі своїми потребами;
 • Використання спеціальних програм-клієнтів, які дозволяють зручним способом публікувати інформацію як за допомогою персонального комп'ютера, так і за допомогою мобільних засобів зв'язку (мобільний телефон, комунікатор, смартфон);
 • Більшість блог-сервісів побудовано на філософії відкритого джерела тобто доступні вихідні програмні коди всього сервера і клієнтів, що дозволяє виправити помилки, додавати нові функціональні модулі і т.д.
2. Ефективність організації інформаційного простору:

 • Організація персонального інформаційного простору користувача у вигляді щоденника (журналу), що дозволяє публікувати, зберігати, обробляти, передавати різну за виглядом і змістом інформацію та здійснювати її пошук у всьому масиві даних;
 • Можливість створення спільнот, які можуть адмініструвати кілька людей, з персональними налаштуваннями доступу для авторів та коментаторів;
 • Єдина система адресації для повідомлень і документів;
 • Застосування RSS-потоків для впорядкування повідомлень стрічок новин, анонсів статей, змін в блогах;
 • Організація системи рубрикації, що дозволяє формувати як деревоподібну структуру для зберігання інформації, так і довільним чином сформовану, яка утворюється шляхом привласнення повідомленням і документам ключових слів, що дозволяє розміщувати їх у різні рубрики;
 • Використання механізму автоматичного зворотного зв'язку, що дозволяє обмінюються повідомленнями про появу на блозі нової інформації (коментаря), пов'язаної з попередньою заміткою і т.д.
3. Інтерактивність і мультимедійність:

 • Можливість користувачеві одночасно адмініструвати кілька щоденників чи спільнот;
 • До будь-якого запису в блозі можна додавати коментарі у вигляді тексту, аудіо-чи відеоінформації, які розміщуються у вигляді ієрархічного «дерева»;
 • Розгалуженість полеміки і можливість ведення декількох дискусій одночасно у зручний для себе час;
 • Двостороння інтеграція пошти, що припускає можливість як отримувати нові повідомлення та коментарі, так і надсилати відповіді і публікувати свої повідомлення за допомогою електронної пошти;
 • Використання механізму, що дозволяє легко стежити за новими записами будь-якої кількості користувачів, а також регулювати доступ до своїх власних записів;
 • Можливість створювати опитування та тестів з миттєвою публікацією результатів;
 • Публікація анонсів, анотацій і дайджестів на будь-які матеріали та події блогосфери;
 • Застосування вікі-технології, яка передбачає спільну роботу і зміна контенту будь-якою кількістю користувачів;
 • Використання тегів для оформлення та форматування документів, створення гіперпосилань і так далі.
4. Надійність і безпека:

 • Тільки власник ресурсу може вносити до нього нові записи, що дозволяє позбутися звичайної для гостьових книг проблеми «забруднення» нелегітимними повідомленнями сторінок щоденника;
 • Захист від спаму (несанкціонованих повідомлень рекламного характеру) в коментарях;
 • Можливість заборони на перегляд записів якомусь конкретному користувачу і незареєстрованим користувачам;
 • Можливість створення резервної копії вмісту щоденника або співтовариства із збереженням всіх коментарів, зв'язків і т.д. в електронному вигляді для розміщення на іншому ресурсі;
 • Генерація сторінок, окремого щоденника або спільноти з коментарями у формат *. DOC, *. RTF або *. PDF. для друку або онлайн перегляду і т.д.
Вважається, що великий комунікаційний потенціал і можливості, надані блог-технологіями, дозволяють по-новому підійти до вирішення таких питань організації дистанційного навчання, як:

 • Організація особистого інформаційного простору вчителя і учнів, в якому підсумовуються всі документи та повідомлення, які зберігаються в одному місці, що дозволяє не тільки здійснювати публікацію повідомлення більш ніж в одну спільноту, але й полегшує роботу з накопиченими даними;
 • Організація відкритих і закритих співтовариств для колективного обговорення різних питань і здійснення спільної роботи під наглядом модератора (вчителя), що істотно розширює ефективність групової навчальної діяльності;
 • Створення електронних медіабібліотек, до складу яких будуть включені каталогізованих тематичні бази навчальних, довідкових, ілюстративних та інших документів і даних для забезпечення адресного пошуку та вільного мережевого доступу;
 • Забезпечення оперативного та надійного зв'язку між учнем і вчителем для вирішення питань, отримання відповідей, обговорення поточних проблем і організаційних моментів;
 • Зручність додавання, читання та пошуку потрібних повідомлень дає можливість для розгортання конструктивних дискусій, які є невід'ємною частиною педагогічного процесу;
 • Надання учням можливостей для обміну інформацією один з одним для самостійної роботи та взаємонавчання;
 • Використання електронних конспектів та лекцій під час навчання, рекомендованої літератури, тощо, які можуть пересилатись в електронному вигляді з подальшим утворенням групових консультацій з різних питань;
 • Застосування в навчальному процесі тестів та опитувань, що дозволяють виявити проміжний рівень знань або визначити ставлення учнів до якої-небудь проблеми і т.д.
Підвищення ефективності процесу взаємодії користувачів в інтернет-середовищі, різноманіття принципових особливостей і різних можливостей блог-технологій, а також відносна дешевизна використання подібного сервісу як вчителями, так і учнями, обумовлює серйозні перспективи для застосування подібних комунікаційних технологій і необхідність їх глибокого вивчення і експериментальних досліджень на практиці. Можна допустити, що при виборі правильної стратегії організації і управління віртуальним співтовариством у процесі дистанційного навчання, в результаті спільної діяльності вчителів та учнів, будуть вирішені основні педагогічні завдання, а також особистісний ріст учнів, що виражається в появі нових навичок і вмінь, необхідних для самонавчання і саморозвитку. 
     ППЗ - сучасний електронний мультимедійний підручник - це цілісна дидактична система, що заснована на використанні комп’ютерних технологій і засобів Інтернету і яка ставить за мету забезпечити навчання за індивідуальними і оптимальними навчальними програмами з керуванням процесу навчання.

   Важливими моментами в реалізації поставленої мети є високий рівень створення інформаційно-технічного забезпечення з використанням сучасних IT-технологій і відповідність міжнародним стандартам.

  Крім цього, ППЗ розроблені згідно з навчальними програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Обсяг змісту навчального матеріалу та спосіб його подання повністю відповідає віковим психологічним і фізіологічним особливостям учнів та освітнім тенденціям.
   ППЗ мають реальні переваги в порівнянні з паперовими носіями інформації, або навіть з електронними книгами.

    1. Найбільша перевага цього освітнього продукту полягає в тому, що це не звичайний електронний підручник на електронному носії, а цілісна програма, яка поєднує теоретичні та практичні питання, віртуальні лабораторні роботи та практикуми, має електронний журнал успішності, конструктор уроків, комп’ютерні анімації фізико-хімічних процесів, інтерактивні і тестові завдання та багато інших можливостей.

   2. ППЗ є не тільки економічно вигідними, але і зрозумілішими для сучасної молоді, робота з ППЗ активізує самостійне мислення учнів.

    3. З розвитком науки й техніки навчальна інформація може змінюватись швидкими темпами, тому використання саме інтернет-орієнтованих електронних підручників дає ще одну перевагу — їх легко оновлювати, не зазнаючи при цьому істотних витрат.

  4. ППЗ передбачають велику кількість і високу якість ілюстративних матеріалів (рисунків, графіків, карт, схем, фотографій, відеофрагментів, звукових рядів, інтерактивних моделей, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.), що сприяє високому рівню ефективності навчання.

   5. ППЗ дозволяють об'єктивно та достовірно визначати рівні навчальних досягнень учнів за допомогою різноманітних багаторівневих тестів, завдань, тренажерів.

   6. Ефективність роботи викладача підвищується, збільшується складова творчої роботи. Викладач може доповнювати, модифікувати, корегувати підручник з урахуванням вікових, психологічних, соціальних і регіональних умов.

   7. ППЗ надає можливість організувати віртуальну лабораторну роботу, яку з тих чи інших причин неможливо провести в реальній обстановці.

   8. Індивідуальний темп навчання — і це не тільки «індивідуалізація» за часом, оскільки навчання за класно-урочною системою підпорядковано жорстким часовим рамкам, але і варіантність розгорнення навчального матеріалу, врахування типу пам’яті, темпераменту і мислення учня.


     Технічний опис педагогічного програмного засобу (ППЗ):

   1. Структура ППЗ забезпечує можливість ефективного досягнення навчально-виховної мети та має у свєму складі:
змістовну частину;
програмну частину;
конструктор уроку;
методичні рекомендації для вчителя;
методичні рекомендації для учня;
посібник користувача для адміністратора локальної мережі комп'ютерного класу або системного адміністратора навчального закладу.

    2. Складові змістовної частини:
зміст;
теоретична та практична частини;
інтерактивні моделі;
статичні ілюстрації (схеми, графіки, карти, таблиці та ін.);
інтерактивні ілюстрації (схеми, графіки, карти, таблиці, діаграми та ін.);
фотографії;
відеофрагменти;
звукові ряди;
2D-, 3D-анімації;
словники термінів і понять (глосарій);
історичні довідки;
контрольні питання та завдання;
тестові завдання різних типів для поточного, тематичного й підсумкового контролю.

 Навчальний матеріал структурований на розділи, теми, уроки.

  3. Засоби програмної частини:
відображення змістовної частини, що включає тексти, медіаоб’єкти, завдання в текстовій формі;
навігація;
пошук навчального матеріалу;
робота із закладками;
програмно-методичне забезпечення для підготовки, обробки, передачі та відображення статистичних відомостей про рівень навчальних досягнень і результатах тестування учнів;
конструктор уроку;
елементи керування та навігації стандартні, інтуїтивно зрозумілі, мають єдині розміри, «спливаючі підказки» їхнього призначення;
електронні підручники забезпечують можливість демонстрації на екрані монітора комп’ютера, на звичайному екрані за допомогою мультимедійного проекту, на інтерактивній дошці;
конструктор уроку забезпечує створення окремих екранів (кроків), створення нових уроків, доповнення до створеного уроку та видалення з уроку окремих екранів (кроків);
імпорт, експорт створеного уроку або певного медіаоб’єкта в обрану користувачем папку;
інтегроване застосування всіх засобів конструктора для створення окремих тем уроків різних типів, екранів (кроків) і навчального курсу в цілому;
створення й видалення тестів і завдань;
форматування текстової інформації, абзаців, написання формул і т.д.;
форматування графічної інформації;
збереження створеного уроку при виході з конструктора в окремо створеної користувачем папці.

    4. Методичні рекомендації для вчителя містять опис типових сценаріїв проведення уроків.

   5. Методичні рекомендації для учнів мають опис основних прийомів роботи під час самостійної (індивідуальної) роботи.

   6. Посібник користувача для адміністратора локальної мережі комп’ютерного класу або системного адміністратора навчального закладу містить опис дій з інсталяції, деінсталяції, експлуатації в різних режимах, настроювання програмного продукту для роботи в локальній мережі, можливих проблем і шляхів їхнього рішення, опис способів збору (збереження) і статистичної обробки інформації про результати діяльності учнів.

    7. Інтерфейс оболонки ППЗ забезпечує зручну навігацію по змісту, роботу з усіма компонентами.

   8. Оболонка ППЗ забезпечує роботу в режимах використання на окремому комп’ютері, на декількох комп’ютерах, які з’єднані локальною мережею (під керівництвом учителя), а також роботу через Інтернет.

    9. Процеси інсталяції та деінсталяції ППЗ і його робота не порушують функціонування операційної системи та прикладного програмного забезпечення.

   10. Забезпечується можливість вибіркової інсталяції та деінсталяції окремих модулів ППЗ.

    11. Інсталятор забезпечує:
використання режиму автозапуску;
перевірку відповідності апаратного комплексу мінімальним вимогам з повідомленням про порушення;
перевірку наявності необхідних програмних компонентів, запит на доповнення та, після отримання підтвердження, установлення необхідних для роботи ППЗ модулів;
усі компоненти електронного підручника інстальовані у власну (обрану) папку;
оптимальне використання дискової та оперативної пам’яті;
можливість автозапуску ППЗ після інсталяції;
запуск ППЗ через установлення ярлика на Робочому столі.

   12. Деінсталятор може повністю видаляти всі інстальовані компоненти ППЗ:
додаткові програмні модулі;
драйвери, що створені при інсталяції;
папки, які використовувалися в процесі роботи ППЗ.

   13. Деінсталятор повністю звільняє дисковий простір і операційну систему від компонентів, які пов’язані з даним ППЗ.

   14. Після завершення інсталяції ППЗ не має потреби в CD, DVD або іншому електронному носії та додатковому програмному забезпеченні.

   15. Під час використання ППЗ можна:
автоматично встановлювати режим монітора для повноекранної візуалізації (з можливістю відключення цієї функції користувачем);
паралельно працювати в операційній системі;
забезпечувати максимальну при даній конфігурації системи швидкість відповіді на запит користувача;
забезпечувати розподіл прав доступу та надійну ідентифікацію користувача.

   16. Для роботи в локальній мережі ППЗ забезпечує:
трансляцію з комп’ютера вчителя на учнівські комп’ютери уроків, створених за допомогою конструктора;
моніторинг роботи учнів у локальній мережі з робочого місця вчителя;
збір даних про результати роботи учнів з тестовими завданнями;
збереження інформації про відповіді учнів;
вивід зібраної інформації на екран монітора, роздрукування або копіювання на будь-який електронний носій.

   17. ППЗ передбачає забезпечення віддаленого супроводу, підтримки користувачів, одержання рекомендацій щодо установки та експлуатації, розсилання інформації про будь-які зміни через Інтернет-портал.


                             Перегляд flash-анімацій

   Для перегляду flash-анімацій користуйтеся підписами-підказками, які вказують що об'єкт є анімацією. Звертайте особливу увагу на надпис "Навігація".

    На полі з flash-анімацією потрібно навести курсор на кнопку (часто у вигляді ока), щоб зявився надпис "Почати".

   Якщо flash-анімація представляє собою будь-який інший приклад та не містить кнопки у вигляді ока, то уважно ознайомтесь із змістом flash-анімації та наведіть курсор на частину, яка змінюється, щоб ознайомитися з принипами роботи більш докладніше.